Προηγούμενοι Πρόεδροι ΕΤΕΚ

Στέλιος Αχνιώτης

2017-2020

Στέλιος Αχνιώτης

2014-2017

Στέλιος Αχνιώτης

2011-2014

Χρίστος Ευθυβούλου

2008-2011

Χρίστος Ευθυβούλου

2005-2008

Θέμος Δημητρίου

2002-2005

Νίκος Μεσαρίτης

1999-2002

Νίκος Μεσαρίτης

1996-1999

Νίκος Μεσαρίτης

1993-1996