Ηλεκτρονικό σεμινάριο - Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης - μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο

Ηλεκτρονικό σεμινάριο: «Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο)»

Σε συνέχεια του διαδικτυακού σεμιναρίου «Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο)» που έγινε την Πέμπτη, 24.09.2020, έχει οπτικογραφηθεί και βρίσκεται εδώ.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο). Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έγινε σύντομη εισαγωγή στο θέμα και παρουσιάστηκαν η νέα διαδικασία της πολεοδομικής αδειοδότησης, η νέα διαδικασία και απαιτήσεις της οικοδομικής αδειοδότησης και η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Περισσότερες πληροφορίες για το υπό αναφορά σεμινάριο, βρίσκονται εδώ.

Παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου:
Νέο Πλαίσιο Πολεοδομικής Αδειοδότησης
Νέα Διαδικασία της Οικοδομικής Αδειοδότησης

Bίντεο με οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για σκοπούς πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης:
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων (πολεοδομική άδεια)
Υποβολή Οικοδομικής Αίτησης διπλοκατοικία
Υποβολή οικοδομικής Αίτησης μονοκατοικία


Σημειώνεται επίσης ότι στον ειδικό ιστοχώρο που έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ υπάρχει σχετικό εκτενές πληροφοριακό υλικό για τη Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας)

Όσον αφορά τα ερωτήματα που τέθηκαν ενόψει του σεμιναρίου και της επερχόμενης εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης, αυτά έχουν αναρτηθεί στον πιο πάνω ιστοχώρο στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ