A. Ερωτήματα σε σχέση με το Πεδίο Εφαρμογής και την Ημερομηνία Εφαρμογής της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης της Ανάπτυξης

Η νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης τίθεται σε εφαρμογή από την 01/10/2020.

Σύμφωνα με την Εντολή 2/2020 (περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος) και την Εγκύκλιο 1/2020, το πεδίο εφαρμογής του νέου πλαισίου αδειοδότησης τόσο για το στάδιο της πολεοδομικής άδειας όσο και για το στάδιο της άδειας οικοδομής είναι αναπτύξεις που αφορούν οικιστική ανάπτυξη μέχρι 2 μονάδων κατοικίας, σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο που εμπίπτουν:

  • Σε καθορισμένη Οικιστική Ζώνη, Τουριστική Ζώνη, Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων, στα όρια των Τοπικών Σχεδίων και των Σχεδίων Περιοχής, όπου στην Τουριστική Ζώνη συμπεριλαμβάνεται και η Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας.
  • Σε καθορισμένη Οικιστική Ζώνη, Τουριστική Ζώνη, στα όρια της Δήλωσης Πολιτικής, όπου στην Τουριστική Ζώνη συμπεριλαμβάνεται και η Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας.

Από το πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής έχουν εξαιρεθεί αιτήσεις για χορήγηση άδειας για αναπτύξεις εντός των καθορισμένων Περιοχών Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ) και οι περιπτώσεις οικοδοµών που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες, µε βάση το άρθρο 38 του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου καθώς και οικοδομών που εμπίπτουν σε περιοχές όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Επιπρόσθετα, η νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μεμονωμένων κατοικιών (Δήλωση Πολιτικής), εφόσον η μεμονωμένη κατοικία αφορά ανάπτυξη που εξ ορισμού προτείνεται εκτός Ορίου Ανάπτυξης, όπου δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός γης σε οικόπεδο.

Σύμφωνα με την Εντολή 2/2020 που έκδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής περιλαμβάνονται οι προσθήκες και μετατροπές σε κατοικία ή 2 μονάδες κατοικίας σε εγγεγραμμένο οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο. Σύμφωνα με το Ειδικό Διάταγμα ΚΔΠ 388/2020, η διαδικασία της νέας πολιτικής αδειοδότησης περιλαμβάνει την αίτηση για προσθήκη κατοικίας σε υφιστάμενη οικοδομή όταν το τελικό σύνολο των κατοικιών, περιλαμβανομένου της προσθήκης δεν υπερβαίνει τις δύο κατοικίες. Σημειώνεται ότι οι προσθήκες/μετατροπές πρέπει να είναι ουσιαστικές, και να υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες προσθήκες με βάση το Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης (μέχρι 70 κ.μ.), εφόσον για τέτοιες περιπτώσεις η πολεοδομική άδεια θεωρείται ως χορηγηθείσα.

Με βάση το Ειδικό Διάταγμα ΚΔΠ 388/2020, για οικιστικές αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πλαισίου, η διαδικασία βάσει της νέας πολιτικής αδειοδότησης εφαρμόζεται, νοουμένου ότι είναι σε ισχύ η άδεια διαχωρισμού γης ή επιβεβαιώνεται με γραπτή βεβαίωση του διορισμένου Επιβλέποντα Μηχανικού ότι οι κατασκευές με βάση την άδεια βρίσκονται στο τελικό στάδιο της κατασκευής (έχει τουλάχιστον τοποθετηθεί η λίνια και οι υπηρεσίες).


Στις περιπτώσεις συνιδιόκτητων τεμαχίων απαιτείται πρώτα η χορήγηση πολεοδομικής άδειας για διαχωρισμό γης σε οικόπεδα, ακολούθως η έκδοση της άδειας διαίρεσης, και τέλος η υλοποίηση του διαχωρισμού ώστε η επιτόπου κατάσταση να αφορά είτε εγγεγραμμένα οικόπεδα, ή να πληροί τον ορισμό «υπό δημιουργία οικόπεδο».

Για οικοδομή που αποτελείται από δύο μονάδες κατοικίας, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς, μαζί με την άδεια οικοδομής, παραλαμβάνεται και άδεια για τη διαίρεση της οικοδομής στις επιμέρους μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου. Νοείται ότι κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής θα πρέπει να υποβάλλεται ταυτόχρονα και αίτηση για άδεια διαίρεσης της οικοδομής.

Η Εντολή με αρ. 2/2020 είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί σε περιπτώσεις αίτησης για αλλαγή χρήσης εγκριμένης ανάπτυξης σε κατοικία, σε εγκριμένο ή υπό δημιουργία οικόπεδο. Ωστόσο η Εντολή με αρ. 2/2020 δεν είναι δυνατόν να τύχει εφαρμογής για το αντίστροφο, εφόσον αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο αιτήσεις για οικιστική ανάπτυξη.

Ναι. Η Εντολή με αρ. 2/2020 είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί και σε αυτές τις περιπτώσεις, για τις οποίες η Πολεοδομική Αρχή ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια για να επιτρέψει αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ισχύοντος συντελεστή δόμησης.

Ναι. Η Εντολή με αρ. 2/2020 είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί και σε αυτές τις περιπτώσεις, για τις οποίες η Πολεοδομική Αρχή ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια για να επιτρέψει αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ισχύοντος συντελεστή δόμησης, ή τη διακριτική της ευχέρεια για απόκλιση από κανονιστικές πρόνοιες, ή για έγκριση επαγγελματικής χρήσης ως μέρος της οικιστικής μονάδας του ιδιοκτήτη του τεμαχίου, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερ. 5/2/2020. Δεδομένης της άσκησης διακριτικής ευχέρειας, η Πολεοδομική Αρχή δεν δεσμεύεται από τα καθορισθέντα χρονικά διαστήματα για την εξέταση της αίτησης.

Β. Ερωτήματα σε σχέση με Διαβουλεύσεις με αρμόδια κρατικά τμήματα και υπηρεσίες

Τα θέματα διαβουλεύσεων με τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες και τμήματα, τα οποία αναμένεται να είναι περιορισμένα για αυτού του είδους τις αναπτύξεις, θα πρέπει να επιλύονται με πρωτοβουλία κινήσεων από τους μελετητές, πριν την υποβολή αίτησης για σκοπούς αδειοδότησης. Σημειώνεται ότι θα δύναται να υποβάλλονται προκαταρτικά ερωτήματα στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές, ηλεκτρονικά.

Γ. Ερωτήματα σε σχέση με την Πολεοδομική και την Οικοδομική διαδικασία αδειοδότησης

Για οικιστικές αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης και για τις οποίες απαιτείται να εξασκηθεί διακριτική ευχέρεια από την Πολεοδομική Αρχή, η Πολεοδομική Αρχή δεν δεσμεύεται από τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στην Εγκύκλιο του Υπουργού με αρ. 1/2020, σε σχέση με την εξέταση της αίτησης. Η άσκηση διακριτικής ευχέρειας από την Πολεοδομική Αρχή, δύναται να ζητηθεί κατά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας – παράγραφος 2) από τον μελετητή.

Σημειώνεται ότι για σκοπούς αποσαφήνισης τυχόν προβληματισμών και ομοιομορφίας στην εφαρμογή των προνοιών της Εντολής 1/2017 του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, οι οποίες αφορούν τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης, ποσοστού κάλυψης, αριθμού ορόφων και ύψους οικοδομών καθώς και τις απαιτούμενες αποστάσεις της οικοδομής από όρια τεμαχίου/οικοπέδου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) έχει αποστείλει στις 05.06.2019, Εγκύκλιο Επιστολή στις διάφορες Πολεοδομικές Αρχές με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την απόδοση της ερμηνείας διάφορων προνοιών/παραγράφων της Εντολής 1/2017. Η υπό αναφορά επιστολή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, στον ειδικό ιστοχώρο που έχει δημιουργηθεί για την νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης, για ενημέρωση των μελών του ΕΤΕΚ. Παράλληλα, θα καταβληθεί προσπάθεια για την προώθηση περαιτέρω διευκρινίσεων για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής των προνοιών που αφορούν τις πολεοδομικές πτυχές των αναπτύξεων.

• Στην περίπτωση υποβολής πλήρους αίτησης σε έντυπη μορφή: Η αρμόδια Αρχή με την υποβολή αίτησης για πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής (ή αίτησης για άδεια οικοδομή και αίτησης για τη διαίρεση της οικοδομής στις επιμέρους μονάδες) θα ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης και θα εκδίδει σχετική απόφαση εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.


• Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης: Η αρμόδια Αρχή θα ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης και θα εκδίδει σχετική απόφαση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

• Για οικιστικές αναπτύξεις για τις οποίες απαιτείται να εξασκηθεί διακριτική ευχέρεια από την Πολεοδομική/Οικοδομική Αρχή, ή η ανάπτυξη βρίσκεται εντός περιοχής της Νεκρής Ζώνης ή εντός Περιοχής NATURA 2000, η αρμόδια Αρχή δεν δεσμεύεται από τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στην Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών 1/2020 και την ΚΔΠ 388/2020, αντίστοιχα, για την εξέταση των αιτήσεων.


• Για οικιστικές αναπτύξεις οι οποίες βρίσκονται εντός περιοχής της Νεκρής Ζώνης ή εντός Περιοχής NATURA 2000, η Πολεοδομική Αρχή δεν δεσμεύεται από τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στην Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών 1/2020 σε ότι αφορά την εξέταση της αίτησης, δεδομένου ότι για τις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να απαιτηθεί η διενέργεια διαβουλεύσεων.


Σημειώνεται ότι ως πρώτη εργάσιμη ημέρα θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Δ. Ερωτήματα σε σχέση με την διαδικασία Πολεοδομικής αδειοδότησης

Πλέον, με την έκδοση του Ειδικού Διατάγματος ΚΔΠ 386/2020, καταργείται το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Οικιστική Ανάπτυξη σε Οικόπεδο) Ειδικό Διάταγμα της Ανάπτυξης του 2014 (ΚΔΠ 462/2014), βάσει του οποίου για αναπτύξεις μέχρι και τεσσάρων οικιστικών μονάδων που πληρούσαν και άλλες προϋποθέσεις, η πολεοδομική άδεια θεωρείτο χορηγηθείσα. Ως εκ τούτου, επανέρχεται η υποχρέωση υποβολής αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την ανάπτυξη. Ωστόσο, η πολεοδομική άδεια βάσει της διαδικασίας της νέας πολιτικής αδειοδότησης που τίθεται σε εφαρμογή την 01/10/2020, (πολεοδομική βεβαιότητα) θα είναι σε πολύ πιο απλοποιημένη μορφή, υπό την έννοια ότι θα απαιτούνται πριν την έκδοση της μόνο οι κρίσιμες και ουσιώδεις πληροφορίες που αφορούν τις πολεοδομικές πτυχές της ανάπτυξης. Κατά τα λοιπά η διαδικασία ακολουθεί τη φιλοσοφία και αξιοποιεί πολλά στοιχεία της γνωστής διαδικασίας του αυτοελέγχου για έκδοση πολεοδομικής άδειας.

α) Τι έγγραφα/στοιχεία απαιτούνται για υποβολή αιτήματος για χορήγηση ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ άδειας για αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής της αδειοδότησης;


Τα απαιτούμενα έγγραφα και σχέδια που πρέπει να υποβάλλονται στις αδειοδοτούσες αρχές για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τις αιτήσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης, περιλαμβάνονται σε κατάλογο στο Παράρτημα Ι της Εντολής 2/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Πέραν των στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3(2) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π. 62/2016) και περιέχονται στον κατάλογο απαιτούμενων υποβληθέντων στοιχείων του Παραρτήματος Ι της Εντολής 2/2020, με την αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας θα υποβάλλονται υποχρεωτικά, τα ακόλουθα:


• Υπεύθυνη Δήλωση- Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας, υπογραμμένο από τον Μελετητή, στο οποία καταγράφονται με ακρίβεια όλα τα χαρακτηριστικά και δεδομένα της αίτησης.


• Βεβαίωση του ΕΤΕΚ για Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης του μελετητή του έργου, για διασφάλιση της ανάληψης ευθύνης των υποβαλλόμενων στοιχείων.


• Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παρ. Ι της Υπουργικής Εντολής 2/2020.

Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις που εμπίπτουν σε περιοχές όπου Πολεοδομική Αρχή είναι ο οικείος Επαρχιακός Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας ή η υποβολή επίσημου κτηματικού σχεδίου της προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας, αλλά ανεπίσημου κτηματικού σχεδίου, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την διαδικτυακή πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


Νοείται ότι, πρόσθετα στοιχεία δυνατό να απαιτηθούν από την Πολεοδομική Αρχή κατά το στάδιο της μελέτης της αίτησης.


β) Ποιοι πολεοδομικοί παράμετροι πρέπει να περιλαμβάνονται κατά την υποβολή αιτήματος για χορήγηση πολεοδομικής άδειας;


Οι πολεοδομικοί παράμετροι που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση του Μελετητή (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας) και στις απαιτήσεις για το χωροταξικό διάγραμμα δόμησης (Παρ. 1) της Υπουργικής Εντολής 2/2020.

Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων της άδειας θα γίνεται από τους μελετητές που θα υποβάλουν την αίτηση. Τα απαιτούμενα δικαιώματα όλες τις πολεοδομικές αιτήσεις καθορίζονται στους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμούς, και για διευκόλυνση των Μελετητών, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως υπάρχει Υπολογιστής Δικαιωμάτων.


Υπάρχει δυνατότητα υποβολής των δικαιωμάτων για τις αιτήσεις με βάση την Εντολή 2/2020 και την Εγκύκλιο 1/2020 ηλεκτρονικά, μέσω jccsmart για τις περιπτώσεις όπου η αδειοδοτούσα αρχή είναι ο οικείος Επαρχιακός Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

 

Η πληρωμή θα γίνεται μέσω JCCSmart, σε λογαριασμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Ο Μελετητής είναι δυνατόν να προχωρήσει σε προσωρινή φύλαξη της αίτησης, να εξασφαλίσει προσωρινό αριθμό αίτησης για χρήση στη JCCSmart, και με την ολοκλήρωση της πληρωμής, η απόδειξη παράγεται ηλεκτρονικά και φορτώνεται στο σύστημα, εφόσον αποτελεί απαιτούμενο έγγραφο για υποβολή της αίτησης. Η πληρωμή είναι δυνατόν να γίνει είτε από τον Αιτητή είτε τον Μελετητή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των δικαιωμάτων της πολεοδομικής άδειας, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Με την εφαρμογή του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ, η δυνατότητα καταβολής των δικαιωμάτων ηλεκτρονικά θα ισχύσει για όλες τις πολεοδομικές αιτήσεις.

Οι Μελετητές μπορούν να προμηθευτούν τον ειδικό φάκελο από τα γραφεία της οικείας Πολεοδομικής Αρχής. Ο φάκελος είναι ο συνήθης απλός φάκελος με ειδική σφραγίδα: Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια, Εντολή με αρ. 2/2020, Πολεοδομική Βεβαιότητα. Ο φάκελος διατίθεται και στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Οι Πολεοδομικές Αρχές που υπάγονται στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα ανταποκρίνονται εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου, νοουμένου ότι οι αιτήσεις είναι πλήρεις. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις δεν θα παραλαμβάνονται, ούτε θα είναι δυνατή η παραλαβή τους για προσκόμιση των ελλειπόντων στοιχείων σε επόμενη ημέρα. Σημειώνεται ότι όλες οι Πολεοδομικές Αρχές θα τηρούν μηνιαίο Μητρώο Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων με βάση την Εντολή με αρ. 2/2020, και ως καθορίζεται στην Εγκύκλιο με αρ. Γ.Ε.1 με ημερομηνία 22/9/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Νοείται ότι σε τυχόν περίπτωση τεχνικού προβλήματος, ή προβλήματος του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, ενδεχομένως να υπάρχει καθυστέρηση ανάλογη του χρόνου επίλυσης του προβλήματος.

Ε. Ερωτήματα σε σχέση με τη διαδικασία οικοδομικής αδειοδότησης

Με τη νέα διαδικασία έχουν κωδικοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες, έντυπα και βεβαιώσεις που πρέπει να προσκομίζονται κατά την υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας οικοδομής. Κατάλογος των απαιτούμενων εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται κατά την υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας οικοδομής για οικιστικές αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 του Ειδικού Διατάγματος ΚΔΠ 388/2020. Πλέον με τη νέα διαδικασία θα απαιτείται προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης ότι οι μελετητές του έργου έχουν εξοφληθεί για τις υπηρεσίες που παρείχαν και σχετίζονται με την εργασία μέχρι το στάδιο της υποβολής αίτησης για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας και της υποβολής αίτησης για έκδοση Άδειας Οικοδομής. Επίσης, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από το ΕΤΕΚ κατοχής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης (η οποία θα πρέπει να πληροί τις σχετικές ελάχιστες προϋποθέσεις και όρους) από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς. Κατά τα λοιπά οι μελέτες, έντυπα και βεβαιώσεις που απαιτούνται παραμένουν τα ίδια με την προηγούμενη διαδικασία. Σημειώνεται ότι απαιτείται η ανάλυση υπολογισμού των δικαιωμάτων της άδειας οικοδομής (ή της άδειας οικοδομής και της άδειας για διαίρεση της οικοδομής) για κάθε οικιστική μονάδα, η οποία διενεργείται από τον μελετητή σύμφωνα με τον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο και το Παράρτημα ΙΙ του Ειδικού Διατάγματος ΚΔΠ 388/2020.

Ναι, εκτός εάν οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, όπου δεν απαιτείται εκσυγχρονισμένος Τίτλος Ιδιοκτησίας, και αντί επίσημο Κτηματικό Σχέδιο υποβάλλεται τοπογραφικό σχέδιο που εξασφαλίζεται από την διαδικτυακή πύλη «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Της έκδοσης άδειας οικοδομής για τις οικιστικές αναπτύξεις που εμπίπτουν στη νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης, προηγείται η χορήγηση πολεοδομικής άδειας η οποία εκδίδεται με βάση την ειδική διαδικασία της πολεοδομικής βεβαιότητας. Κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση οικοδομικής άδειας απαιτείται η υποβολή αντίγραφου της πολεοδομικής άδειας. Το Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας (μαζί με Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης), δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον/την μελετητή απαιτείται να περιλαμβάνεται κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την ανάπτυξη.

Η ανάλυση του υπολογισμού των δικαιωμάτων της άδειας οικοδομής (ή της άδειας οικοδομής και της άδειας για διαίρεση της οικοδομής) για κάθε οικιστική μονάδα, θα διενεργείται από τον μελετητή σύμφωνα με τον Κανονισμό 62 των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών και το Παράρτημα ΙΙ του Διατάγματος ΚΔΠ 388/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά την εκτίμηση δαπάνης για τον υπολογισμό δικαιωμάτων που αφορούν τις εξωτερικές εργασίες. Η πληρωμή των δικαιωμάτων της αίτησης θα δύναται να γίνεται από τον πελάτη. Για τις περιπτώσεις οικοδομών όπου η αδειοδοτούσα αρχή είναι ο οικείος Έπαρχος θα δύναται να πληρώνονται τα δικαιώματα της άδειας ηλεκτρονικά. Για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής και διευκόλυνσης των μελετητών, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων της άδειας οικοδομής. Ο εν λόγω υπολογισμός θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή με την υποβολή της αίτησης. Το υπό αναφορά ηλεκτρονικό εργαλείο για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων οικοδομικής αδειοδότησης για τις συγκεκριμένες αναπτύξεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στον σύνδεσμο:
http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/718F19BD96BF5321C22585EE0036E25C?OpenDocument

Όταν ενημερωθεί ο Μελετητής από την Οικοδομική Αρχή ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και ετοιμάζεται η έκδοση της Άδειας, θα πρέπει να καταβάλλονται τα δικαιώματα στην Οικοδομική Αρχή πριν την έκδοση της Άδειας Οικοδομής. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Με την υπογραφή της βεβαίωσης εξόφλησης μελετητή θα βεβαιώνεται ότι οι μελετητές του έργου (Αρχιτέκτονας, Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός) έχουν εξοφληθεί για τις υπηρεσίες που παρείχαν και σχετίζονται με την εργασία μέχρι το στάδιο της υποβολής αίτησης για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας και της υποβολής αίτησης για έκδοση Άδειας Οικοδομής.

Το ΕΤΕΚ έχει ετοιμάσει και δημοσιεύσει πρότυπη «Βεβαίωση εξόφλησης μελετητή». Στο πεδίο ΌΝΟΜΑ για το μελετητή αρχιτεκτονικής εργασίας, εργασίας πολιτικού μηχανικού κλπ θα σημειώνεται το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου μέλους του ΕΤΕΚ ή η επωνυμία του νομικού προσώπου εάν πρόκειται για νόμιμα εγγεγραμμένη εταιρεία μελετών ΕΠΕ. Νοείται ότι το πρόσωπο αυτό δηλώνεται και είναι ο μελετητής του έργου στην αίτηση για άδειας οικοδομής. Η βεβαίωση εξόφλησης μελετητή είναι διατυπωμένη με τρόπο που δεν εισέρχεται στις λεπτομέρειες του πως ικανοποιείται η προϋπόθεση αυτή.

Η αρμόδια οικοδομική Αρχή θα διενεργεί ταχύ και συνοπτικό έλεγχο της πληρότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του ΚΔΠ 388/2020. Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο πληρότητας, αίτηση διαπιστωθεί ως μη πλήρης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΠ 388/2020, η αρμόδια Αρχή θα απέχει από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ουσιώδεις ανακρίβειες/ λάθη ή απαιτείται να υποβληθούν περαιτέρω έγγραφα/ έντυπα/ σχέδια/ μελέτες, η αίτηση δεν θα εγκρίνεται και θα ενημερώνεται σχετικά ο ιδιοκτήτης. Όσον αφορά τον έλεγχο των στατικών/αντισεισμικών μελετών, δύναται να γίνεται έλεγχος της πληρότητας ή/και του περιεχομένου των μελετών από την αρμόδια οικοδομική αρχή, ωστόσο νοείται ότι την ευθύνη ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων των μελετών φέρει ο μελετητής.

Οι αιτήσεις για άδεια οικοδομής θα κατατίθενται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της περιοχής στην οποία εμπίπτει η ανάπτυξη (σε οποιαδήποτε περιοχή Δήμου στον εκάστοτε Δήμο, και σε οποιαδήποτε περιοχή η οποία δεν είναι περιοχή Δήμου στην εκάστοτε Επαρχιακή Διοίκηση, με εξαίρεση τον Άγιο Τύχωνα που θα πρέπει να υποβληθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο), ως η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα. Σε περιοχές όπου αρμόδια Οικοδομική Αρχή είναι ο Οικείος Έπαρχος, η αίτηση για χορήγηση άδειας οικοδομής ή για άδεια οικοδομής και διαίρεσης οικοδομής μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Από την 1 Ιανουαρίου 2022, όλες οι αιτήσεις σε όλες τις αδειοδοτούσες αρχές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Αν κατά τον ταχύ και συνοπτικό έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων, που διενεργεί η Οικοδομική Αρχή κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής (ή της αίτησης για άδεια οικοδομής και της αίτησης για τη διαίρεση της οικοδομής), διαπιστωθεί ότι η αίτηση δεν είναι πλήρης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος ΚΔΠ 388/2020, τότε η Οικοδομική Αρχή θα απέχει από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης.

Στο παρόν στάδιο, η Άδεια Οικοδομής θα εκδίδεται σε έντυπη μορφή. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται ώστε να προωθηθεί η ηλεκτρονική έκδοση το συντομότερο.

Κατά κανόνα η αίτηση πρέπει να εξετάζεται στη βάση των υποβληθέντων στοιχείων. Σε περίπτωση ωστόσο που για συγκεκριμένο λόγο ο Μελετητής επιθυμεί αντικατάσταση/τροποποίηση υποβληθέντος σχεδίου, τότε αυτό είναι δυνατόν, ενώ για τυχόν μη τήρηση των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων δεν ευθύνεται η Πολεοδομική Αρχή. Στις περιπτώσεις αιτήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, τυχόν νέα σχέδια θα υποβάλλονται με φυσική παρουσία, εφόσον η δυνατότητα χρήσης της νέας πλατφόρμας λήγει μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης και την εξασφάλιση της Γνωστοποίησης Λήψης.

Ζ. Ερωτήματα σε σχέση με την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων για αδειοδότηση

Οι αιτήσεις για άδεια οικοδομής ή για άδεια οικοδομής και άδειας διαίρεσης:


i. Από την 01.10.2020 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021, σε περιοχές όπου αρμόδια Οικοδομική Αρχή δεν είναι ο οικείος Έπαρχος, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.


ii. Από την 01.10.2020 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021, σε περιοχές όπου αρμόδια Οικοδομική Αρχή είναι ο οικείος Έπαρχος, θα δύναται να υποβάλλονται σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.


iii. Από την 1 Ιανουαρίου 2022, όλες οι αιτήσεις (προς όλες τις αρμόδιες αρχές) θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για αδειοδότηση για εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών του ΕΤΕΚ, νοουμένου ότι προηγηθεί εγγραφή και ταυτοποίηση της εταιρείας μελετών στο σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» και οριστούν οι αντιπρόσωποι της Εταιρείας.

Τα υπογεγραμμένα σχέδια καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα θα υποβάλλονται σε μορφή «pdf» ή «jpg». Τα σχέδια που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα γίνονται αποδεκτά σε μέγεθος χαρτιού Α3 και ως εκ τούτου θα πρέπει να εκπονούνται σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να επιτρέπεται να εκτυπώνονται στο μέγεθος αυτό.

Στο παρόν στάδιο, το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος των εγγράφων που δύναται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά είναι 100MB (ανά αρχείο).

Τα σχέδια που υποβάλλονται για πολεοδομική αδειοδότηση θα πρέπει να είναι σε κλίμακα 1:200, ή και μικρότερη. Τα σχέδια που υποβάλλονται ηλεκτρονικά για χορήγηση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να εκπονούνται σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να επιτρέπεται να εκτυπώνονται σε μέγεθος χαρτιού Α3.

Την ευθύνη της ορθότητας της κάθε μελέτης τη φέρει ο μελετητής που εκπόνησε την μελέτη, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που θα υποβάλει ηλεκτρονικά τις μελέτες.

Ναι. Ωστόσο, το κάθε αρχείο που επισυνάπτεται/υποβάλλεται θα πρέπει να φέρει συγκεκριμένη ετικέτα στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, για τον εύκολο και ταχύ έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων από τον αρμόδιο Λειτουργό Παραλαβής. Ως εκ τούτου, με την επισύναψή του, στο πεδίο «Επιλογή Τύπου Αρχείου», θα πρέπει γίνεται επιλογή της κατάλληλης ετικέτας για το κάθε αρχείο το οποίο επισυνάπτεται.

Η. Ερωτήματα σε σχέση με την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης στο πλαίσιο της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης

Για τις αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της νέας πολιτικής η οποία τίθεται σε εφαρμογή από την 01.10.2020, η εφαρμογή της νέας πολιτικής αδειοδότησης είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, η προσκόμιση βεβαίωσης κατοχής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση πολεοδομικής ή οικοδομικής άδειας αποτελεί υποχρέωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης. Στο ίδιο πλαίσιο, η εφαρμογή της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης είναι υποχρεωτική, έστω και εάν ο/η μελετητής δηλώσει ότι αποδέχεται όπως λάβει την απόφαση της αρμόδιας αρχής σε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα καθορισμένα στα κανονιστικά έγγραφα χρονοδιαγράμματα.

H ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς αποτελεί υποχρέωση για τις αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης μόνον. Βάσει διερεύνησης που διενήργησε το ΕΤΕΚ και σε συνεννόηση συμβούλους του Επιμελητηρίου για θέματα ασφαλειών, διαφάνηκε ότι δεν θα υπάρξει εξοικονόμηση για τα μέλη του ΕΤΕΚ από την ένταξή τους σε προαιρετικό σχέδιο ομαδικής ασφάλισης. Το ΕΤΕΚ θα παρακολουθεί το θέμα και θα είναι έτοιμο για πιθανή παρέμβαση σε περίπτωση που παρατηρηθούν προβλήματα στο ζήτημα αυτό. Σημειώνεται πάντως πως, το ΕΤΕΚ, έχει προχωρήσει σε ενημέρωση του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, επισημαίνοντας το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής για τη συγκεκριμένη απαίτηση, ώστε να καθίσταται σαφές ότι αφορά σε γενικές γραμμές χαμηλού ρίσκου και περιορισμένης έκτασης αναπτύξεις.

Ναι. Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, στον ιστοχώρο που έχει δημιουργηθεί για την νέα πολιτική αδειοδότησης υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση βεβαίωσης κατοχής επαγγελματικής ασφάλισης από το ΕΤΕΚ. Σημειώνεται ότι αιτήματα για έκδοση της βεβαίωσης από το ΕΤΕΚ γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις της υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που θα υποβάλουν αιτήσεις στις αδειοδοτούσες αρχές για σκοπούς αδειοδότησης για αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, στον ειδικό ιστοχώρο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τη νέα πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης.

Η Πολεοδομική Αρχή, στις περιπτώσεις εφαρμογής της Εγκυκλίου, θα διενεργεί έλεγχο των βασικών πτυχών της προτεινόμενης ανάπτυξης µε βάση τις πρόνοιες του οικείου Σχεδίου Ανάπτυξης. Η ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Υπεύθυνη ∆ήλωση (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας) και στο υποβαλλόμενο Χωροταξικό ∆ιάγραµµα ∆όµησης θα βαρύνει τον μελετητή του έργου.


Για τη διασφάλιση της ανάληψης ευθύνης των υποβαλλόμενων στοιχείων από τον μελετητή του έργου, θα υποβάλλεται υποχρεωτικά, ως απαραίτητο στοιχείο για τον χειρισμό της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(2)(δ), των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π. 62/2016), βεβαίωση του ΕΤΕΚ για κατοχή ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του μελετητή.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο μελετητής φέρει την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή/και διαίρεσης οικοδομής. Κατά την υποβολή της αίτησης η οικοδομική Αρχή προβαίνει σε συνοπτικό και ταχύ έλεγχο της πληρότητας της αίτησης. Σε περίπτωση μη πλήρους αίτησης, η οικοδομική αρχή απέχει από την παραλαβή της αίτησης και σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο ότι υπάρχουν ανακρίβειες ή λάθη στα στοιχεία της αίτησης, η αίτηση δεν θα εγκρίνεται. Κατά την εξέταση της αίτησης ή αφότου εκδοθεί η άδεια, εφόσον δικαιολογείται, η οικοδομική αρχή δύναται να ενημερώσει το ΕΤΕΚ για τη λήψη μέτρων εναντίον του μελετητή και η άδεια παύει να ισχύει.Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που τα σχέδια της αίτησης για άδεια διαφέρουν από τα σχέδια της χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας της οικοδομικής Αρχής, με βάση την ΚΔΠ 309/2019, το χρονικό περιθώριο των 10 και 20 εργάσιμων ημερών για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση της άδειας οικοδομής δεν θα εφαρμόζεται.

Θ. Ερωτήματα σε σχέση με τη διάθεση Εγγράφων και Βεβαιώσεων από το ΕΤΕΚ

Θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο το πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του ΕΤΕΚ, το οποίο θα δηλώνεται και θα είναι ο μελετητής του έργου στην αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής.

Συνεπώς στο υπογεγραμμένο από την ασφαλιστική εταιρεία ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ το οποίο θα πρέπει να στείλει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, θα πρέπει στο πεδίο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του (φυσικού προσώπου) μέλους του ΕΤΕΚ.

Σημειώνεται πως οι νόμιμα εγγεγραμμένες εταιρίες μελετών οι οποίες έχουν σε ισχύ πιστοποιητικό εγγραφής από το ΕΤΕΚ, πληρούν την προϋπόθεση ασφάλισης. Στις εταιρείες αυτές θα αποστέλνεται η σχετική βεβαίωση ασφάλισης από το ΕΤΕΚ, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από αυτές.

Το ΕΤΕΚ έχει αναπτύξει ηλεκτρονικό σύστημα για τη διάθεση της ηλεκτρονικής έκδοσης των Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α και του εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για την παροχή υπηρεσιών, για σκοπούς διευκόλυνσης των μελών του. Το Επιμελητήριο έχει ήδη απευθύνει σχετική επιστολή προς τις αδειοδοτούσες αρχές με την οποία τις ενημερώνει για την ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των εν λόγω εντύπων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης των εντύπων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ.