Στέλιος Αχνιώτης Βιογραφικό

Στέλιος Αχνιώτης

Ο Στέλιος Αχνιώτης κατάγεται από το Καλό Χωριό Σολέας. Φοίτησε στο Ελληνικό Γυμνάσιο Σολέας μέχρι το 1974 και αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Πεδουλά (1976). Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1984). Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Manchester – UMIST (ΗΒ) απέκτησε τον τίτλο M.Sc in Construction Project Management (1996). 

Κατά την περίοδο1984 - 1990 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε αρχιτεκτονικό γραφείο, όπου απασχολήθηκε ως μελετητής και επιβλέπων μηχανικός σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Από το 1990 μέχρι το 1997 διατηρούσε ιδιωτικό τεχνικό γραφείο παρέχοντας υπηρεσίες Συμβούλου Μελετητή και Διευθυντή Έργου για έργα στη Κύπρο και το εξωτερικό. 

Από τον Νοέμβριο 1997 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης και στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Eίναι επικεφαλής του Τομέα Κατασκευών και Διεύθυνσης Έργων. Για την περίοδο 2010 -2015, με απόφαση του Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου, διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.). 

Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) με πολύχρονη συμμετοχή στο ΚΔΣ. Διετέλεσε ΓΓ και για τρεις διετίες πρόεδρος του Συλλόγου. 

Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ) για σειρά ετών ως εκπρόσωπος του ΣΠΟΛΜΗΚ. 

Είναι ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Επιστημονικής Εταιρείας Γεωτεχνικής Μηχανικής ΚΕΕΓΜ) και είναι Αντιπρόεδρος του ΔΣ για την περίοδο 2016 - 2018. 

Από το 1999 διετέλεσε μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ, όπου, κατά την περίοδο 2005-2011 κατείχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Κατά την ίδια περίοδο ανέπτυξε ιδιαίτερη δράση με συμμετοχή σε αρκετές ομάδες εργασίας, επιτροπές και άλλες δραστηριότητες του Επιμελητηρίου. Εκπροσώπησε το ΕΤΕΚ στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας για σειρά ετών. Διετέλεσε Πρόεδρος του ΕΤΕΚ από 2011 μέχρι 2017. Από τον Ιούνιο 2017 επανεξελέγη Πρόεδρος του Επιμελητηρίου για τριετή θητεία.

Από το 2016 είναι Πρόεδρος της τοπικής επιτροπής (Κύπρου) της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μηχανικών (FEANI). Για την περίοδο 2016–2018 εξελέγη μέλος της διμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων (ECEC). 

Κύρια επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του αποτελούν οι γενεσιουργές αιτίες για τη δημιουργία συγκρούσεων και αντιδικιών και η αντιμετώπιση και επίλυση των διαφορών που αναφύονται στα πλαίσια συμβάσεων κατασκευής έργων και η Διεύθυνση κατασκευαστικών έργων. Είναι εγγεγραμμένος Πραγματογνώμονας και Διαιτητής στα ειδικά μητρώα του ΕΤΕΚ.

Συμμετείχε σε πληθώρα συνεδρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε ευρύ φάσμα αντικειμένων και αρθρογράφησε στον τύπο για ποικίλα θέματα. 

Είναι πατέρας δύο παιδιών.