Πτυχιούχος ζητά εργοδότηση σε θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού σε μελετητικό γραφείο στην Επαρχία Λευκωσίας ή/και Λάρνακας. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών αποκτώντας το Δίπλωμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού και είχε τη δυνατότητα να εκτελέσει την πρακτική του και ακολούθως να εργα...