Θέσεις Εργασίας | Διαγωνισμοί

Τοπογραφικό γραφείο ζητά να προσλάβει Τοπογράφο Μηχανικό στη Λευκωσία.

Επάγγελμα/ Κλάδος:Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος θέσης:Τοπογράφος Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:• Μετρήσεις πεδίων (εργασίες πεδίων)• Σχεδιαστικές εργασίες γραφείου• Διαβουλεύσεις με κρατικές υπηρεσίες• Ετοιμασία φακέλων κτηματολογίου• Ετοιμασία αιτήσεων κτλ. Ωφελήματα:Αναλόγως προσόντων με όλα ...

Περισσότερα →

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός

Τοπογραφικό γραφείο ζητά να προσλάβει Τοπογράφο Μηχανικό στη Λευκωσία.   Επάγγελμα/ Κλάδος:Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος θέσης:Τοπογράφος   Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:• Μετρήσεις πεδίων (εργασίες πεδίων)• Σχεδιαστικές εργασίες γραφείου• Διαβουλεύσεις με κρατικές υπηρεσίες• Ετοιμασία φακέλω...

Περισσότερα →

Εταιρεία ζητά να προσλάβει Τοπογράφο Μηχανικό

Επάγγελμα/Κλάδος:Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος Θέσης:Χάραξη Προτεινόμενων Κατασκευών οδοποιίας ή οικοδομικού έργου, αποτύπωση & σχεδιασμό κατασκευής στο Autocad Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:• Ακεραιότητα χαρακτήρα• Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού• Εγγεγραμμένο Μέλος του ΕΤΕΚ• Γνώση Αγγλικής Γλώ...

Περισσότερα →

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός

Εταιρεία ζητά να προσλάβει Τοπογράφο Μηχανικό   Επάγγελμα/Κλάδος:Τοπογράφος Μηχανικός   Τίτλος Θέσης:Χάραξη Προτεινόμενων Κατασκευών οδοποιίας ή οικοδομικού έργου, αποτύπωση & σχεδιασμό κατασκευής στο Autocad Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:• Ακεραιότητα χαρακτήρα• Πτυχίο Τοπογράφου Μηχαν...

Περισσότερα →

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός σε έργα οδοποιίας

Ο Όμιλος εταιρειών Cyfield, αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους Ομίλους του κατασκευαστικού τομέα στην Κύπρο, καλύπτοντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσα από τη συνδυασμένη δράση των εταιρειών του Ομίλου στους τομείς των Κατασκευών, Ανάπτυξη...

Περισσότερα →