Τηλέφωνα Τμημάτων ΕΤΕΚ

Τα μέλη της Υπηρεσίας κατανέμονται στα ακόλουθα τμήματα:

Επιστημονικά και Επαγγελματικά Θέματα: 22877644 CYPRUS@ETEK.ORG.CY
Τμήμα Εγγραφών: 22877539 (Αυγουστίνα Θεοφάνους) 22877725 (Μαρία Αθανασιάδου) avgoustina@etek.org.cy
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών ΕΤΕΚ: 22877667 (Χριστιάνα Κωνσταντίνου) christiana@etek.org.cy
Λογιστήριο: 22877548 (Χρυσόστομος Χρυσοστόμου) 22877638 (Ροδούλα Νικολάου) chrysostomos@etek.org.cy
Ταμείο: 22877639 (Αίμιλη Ορφανίδου) emilyo@etek.org.cy
Τμήμα Αρχείου: 22877637 (Κεντούλα Αρχοντίδου)ς cyprus@etek.org.cy
Υποστήριξη Κέντρου Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΕΜΕΔ): 22877636 (Μαρία Ελευθερίου) m.eleftheriou@etek.org.cy
Υποστήριξη Πειθαρχικού Συμβουλίου: 22877542 michalis@etek.org.cy
Έκδοση Έγγραφων Βεβαιώσεων: 22877639 (Αίμιλη Ορφανίδου) emilyo@etek.org.cy
Γραφείο Προέδρου - Διεύθυνση: 22877647 (Αντριάνα Μιλτιάδου) 22877726 (Παντελίτσα Αλκιβιάδους) andriana@etek.org.cy pantelitsa@etek.org.cy
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22877644 (Σάββια Λεωνίδου)
Γραφείο Πάφου: 26912814 (Άνθη Καυκαρίδη)