Βαρνάβας Λάμπρου (2014)

Βαρνάβας Λάμπρου

Ο Βαρνάβας Λάμπρου είναι Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος πτυχίου BEng από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (UMIST) του Η.Β., μεταπτυχιακού (MSc) από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Μπάφαλο των Η.Π.Α. και μεταπτυχιακού (LLM) στο Δίκαιο των Κατασκευαστικών Συμβάσεων και στη Διαιτησία από το Robert Gordon University του Άμπερντην του Η.Β.

Μέχρι το 2008 εργάστηκε ως Επιστημονικός Λειτουργός στο ΕΤΕΚ με καθήκοντα στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού, ενώ ως υπεύθυνος για το επιστημονικό έργο του ΕΤΕΚ, ετοίμασε συμφωνίες ανάθεσης υπηρεσιών μηχανικής και συντόνισε τις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης για δημόσια και ιδιωτικά έργα. Από το 2008 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Υπηρεσιών στην εργοληπτική εταιρεία Cybarco, όπου, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των Συμβολαίων, την ετοιμασία απαιτήσεων και την προώθησή τους μέχρι τελικής διευθέτησης. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία συμβολαίων υπεργολαβίας, συμφωνιών κοινοπραξιών (JV Agreements) και μνημονίων συναντίληψης (MoU).

Από το 1997 είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και σήμερα είναι ο Γενικός Γραμματέας του. Είναι πλήρες μέλος του Chartered Institute of Arbitrators και του Society of Construction Law, από το 2014 εκλέγεται στο Γενικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και σήμερα είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του.

Γεννήθηκε στην Έγκωμη Λευκωσίας, με καταγωγή από την Πάφο και το κατεχόμενο Παλαίκυθρο και σήμερα κατοικεί στο Στρόβολο. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στα ΛΟΚ, είναι εθελοντής Εθνοφύλακας και είναι παντρεμένος με την Ασπασία Λυσιώτου, με δύο παιδιά.