Βιογραφικό Βενιζέλου Ευθυμίου (2014)

Ο Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου από την Κύπρο, είναι κάτοχος των πτυχίων του πανεπιστημίου UMIST: Πτυχίο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Master of Science (MSc) στα Συστήματα Ισχύος και Doctor of Philosophy (PhD).

 

Εργάστηκε στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου από τον Μάρτιο του 1979 μέχρι τον Νοέμβριο 2013 και αφυπηρέτησε από τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή Δικτύων και του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Κύπρου.

 

Είναι μέλος της Επιτροπής Καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας SmartGrids, της Επιτροπής Καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας ΦΒ, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EURELECTRIC, μέλος της Επιτροπής των Διαχειριστών Συστήματος Διανομής της EURELECTRIC, πρόεδρος του ερευνητικού κέντρου ενεργειακής αειφορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου "ΦΩΣ", πρόεδρος του CIGRE Κύπρου, μέλος της Διοικούσας και του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ.

 

Μέσα από την μακρά πείρα του στην ΑΗΚ; τη στενή και συνεχή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και την ενεργό συμμετοχή του στην EURELECTRIC και τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες SmartGrids και ΦΒ είναι συγγραφέας δεκάδων εκθέσεων τεχνικού περιεχομένου με σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.