Υπηρεσίες

Εγκύκλιοι ΕΤΕΚ

Αρχείο Εγκύκλιων ΕΤΕΚ

Τέλη Αιτήσεων και Εγγραφών

Τέλη αιτήσεων, εγγραφών, ετήσιας συνδρομής και ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Συμφωνία με CYS

Συμφωνία ΕΤΕΚ-CYS για την παροχή αριθμού Ευρωπαϊκών προτύπων στα μέλη του ΕΤΕΚ.

Σχέδιο Ιατροφαρμακαυτικής Περίθαλψης

Ειδικό πακέτο για την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του ΕΤΕΚ).

Θέσεις Εργασίας / Διαγωνισμοί

Δημοσίευση θέσεων εργασίας και διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών για κλάδους της μηχανικής.

Έγγραφες Βεβαιώσεις και Εξ. Εντολέα

Λήψη σε έντυπη/ηλεκτρονική μορφή.

Συμβ. Παροχής Υπηρεσιών

Πρότυπο Συμβόλαιο Μελετητικών Υπηρεσιών

Τεχνικές Νομοθεσίες

Βάση Νομικών Δεδομένων για Τεχνικά θέματα.