Διεθνείς Σχέσεις

Το Επιμελητήριο προσδίδει μεγάλη σημασία σε διεθνή θέματα και καταβάλλει προσπάθεια για επέκταση των σχέσεών του, τόσο με επιμελητήρια άλλων χωρών όσο και με διεθνείς φορείς μηχανικών.

ΔΙΕΘΝΗ ΕΘΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Άλλοι οργανισμοί: