ΕγκύκλοιΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 7/19: Απόρριψη αιτήσεων εγγραφής εταιρειών μελετών στις περιπτώσεις που το ιδρυτικό έγγραφο εκφεύγει των προϋποθέσεων που έχει θέσει το ΕΤΕΚ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων εγγραφής εταιρειών μελετών, στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ, ειδικότερα σε σχέση με πρόνοιες που συχνά περιλαμβάνονται στο Ιδρυτικό τους Έγγραφο, το ΕΤΕΚ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλ...

Read More →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 6/19: Διαδικασία ανανέωσης εγγραφής εταιρειών στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής εταιρειών μελετών στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ και με γνώμονα την αποφυγή ταλαιπωρίας των αιτητών και καθυστέρησης στην εξέταση των αιτήσεων, το ΕΤΕΚ επιθυμεί να διευκρινίσει τα π...

Read More →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 5/19: Διευκρινίσεις για άσκηση επαγγέλματος από Εταιρείες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 5/19: Διευκρινίσεις σε σχέση με την άσκηση επαγγέλματος από Εταιρείες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ Με βάση την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία παρέχεται από το 2012 δικαίωμα παροχής υπηρεσιών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες από το ΕΤΕΚ Εταιρείες Μελετών, οι οποίες μπορεί να εί...

Read More →