Εκλογές

Εκλογές 2020

Πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών

(Νέα) Προκήρυξη Εκλογών ΕΤΕΚ για Γενικό Συμβούλιο και Πειθαρχικό Συμβούλιο

Έντυπα για υποβολή υποψηφιότητας

Τα πιο πάνω έντυπα μπορούν να παραληφθούν και από τα γραφεία του Επιμελητηρίου στη Λευκωσία.

Τα συμπληρωμένα έντυπα για υποβολή υποψηφιοτήτων παραδίδονται με το χέρι, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου το αργότερο μέχρι τις 14:00, της Πέμπτης, 08 Οκτωβρίου 2020.