Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ

Το Κέντρο φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, βιβλιοθήκη και χώρο πολυμέσων, αίθουσα εκδηλώσεων (χωρητικότητας 100 ατόμων) που αξιοποιείται για προβολές και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων, αίθουσα εκπαίδευσης και συνεδριάσεων (χωρητικότητας 12 ατόμων), και αίθουσα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (χωρητικότητας 25 ατόμων).

Όλες οι αίθουσες διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Το Κέντρο διαθέτει κυλικείο και υπαίθριο χώρο συνεστίασης σε μία πολύ όμορφη αυλή που ενοποιεί τα δύο οικήματα του ΕΤΕΚ, σχηματίζοντας μία εσωτερική πλατεία.

Το νέο οίκημα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει η προσφορά εκπαίδευσης στους μηχανικούς, στεγάζει το Κέντρο Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ με σκοπό:

  • Τη συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό της γνώσης και των επαγγελματικών προσόντων των μηχανικών
  • Την προώθηση της «Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης» και της «Δια βίου Μάθησης» των μηχανικών
  • Την εκπαίδευση των νέων μηχανικών με στόχο την ευκολότερη απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας (σημειώνεται πως για ορισμένους κλάδους του ΕΤΕΚ η εκπαίδευση είναι ή πρόκειται να γίνει υποχρεωτική)
  • Την ανταπόκριση σε εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας ή από ειδικές συνθήκες στους διάφορους κλάδους (αλλαγή νομοθεσίας, ευρωπαϊκές οδηγίες, νέα αντικείμενα εξειδίκευσης κ.τ.λ.) τις οποίες το ΕΤΕΚ, ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους συνδιαμορφώνει, επηρεάζει ή καθοδηγεί με τις δράσεις του.

H λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ σε υποδομή που ανήκει στο Επιμελητήριο έχει μειώσει σημαντικά το κόστος διεξαγωγής των προγραμμάτων, και άρα το κόστος συμμετοχής σε αυτά, κάνοντας τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πιο προσιτά σε μεγαλύτερο αριθμό μελών, ενώ παράλληλα δημιουργεί τη δυνατότητα διοργάνωσης σεμιναρίων για ανέργους ή νέους μηχανικούς με ελάχιστο τίμημα συμμετοχής.

Το Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ έχει πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ

Το νέο οίκημα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει η προσφορά εκπαίδευσης στους μηχανικούς, στεγάζει το Κέντρο Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ με σκοπό:

  • Τη συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό της γνώσης και των επαγγελματικών προσόντων των μηχανικών
  • Την προώθηση της «Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης» και της «Δια βίου Μάθησης» των μηχανικών
  • Την εκπαίδευση των νέων μηχανικών με στόχο την ευκολότερη απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας (σημειώνεται πως για ορισμένους κλάδους του ΕΤΕΚ η εκπαίδευση είναι ή πρόκειται να γίνει υποχρεωτική)
  • Την ανταπόκριση σε εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας ή από ειδικές συνθήκες στους διάφορους κλάδους (αλλαγή νομοθεσίας, ευρωπαϊκές οδηγίες, νέα αντικείμενα εξειδίκευσης κ.τ.λ.) τις οποίες το ΕΤΕΚ, ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους συνδιαμορφώνει, επηρεάζει ή καθοδηγεί με τις δράσεις του.

H λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ σε υποδομή που ανήκει στο Επιμελητήριο έχει μειώσει σημαντικά το κόστος διεξαγωγής των προγραμμάτων, και άρα το κόστος συμμετοχής σε αυτά, κάνοντας τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πιο προσιτά σε μεγαλύτερο αριθμό μελών, ενώ παράλληλα δημιουργεί τη δυνατότητα διοργάνωσης σεμιναρίων για ανέργους ή νέους μηχανικούς με ελάχιστο τίμημα συμμετοχής.

Ενοικίαση χώρου