Έργο πρακτικής άσκησης

Έργο πρακτικής άσκησης νέοι μηχανικοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μετά από έγκριση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ως Δικαιούχος του Έργου Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών (Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών (NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ETEK Νόμο, πρακτικής εξάσκησης), ανακοινώνει την χρονική επέκταση του Έργου πέραν της 31η Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Για τη παρούσα φάση, εκτιμάται ότι το ΕΤΕΚ θα συνεχίσει να δέχεται την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Έργο και εντός του 2021 με δυνατότητα επέκτασης πέραν του 2021.