Μητρώο Μελών

Μητρώο Μελών

Το ΕΤΕΚ, με στόχο την εξυπηρέτηση τόσο των μελών του όσο και των πολιτών, δημοσιεύει κατάλογο με το ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και κλάδο μηχανικής επιστήμης των μελών του Επιμελητηρίου που είναι κάτοχοι άδειας επαγγέλματος (έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος) για το συγκεκριμένο, τρέχον, έτος. 

Στο αρχείο δεν περιλαμβάνονται άτομα που έχουν μεν τακτοποιημένες τις οφειλές τους αλλά εργοδοτούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και άτομα που δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια άσκησης επαγγέλματος είτε επειδή είναι άνεργοι είτε επειδή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτή για άλλους λόγους (π.χ. είναι δημόσιοι υπάλληλοι*, δεν ασκούν επάγγελμα σε κλάδο μηχανικής, κ.λπ).

 (Η κατάταξη των μελών είναι κατά αριθμό μητρώου. Έρευνα στα pdf γίνεται με Ctrl-F)

Δείτε τις οφειλές σας για ετήσια συνδρομή και ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος

Αναβάθμιση Μητρώου Μελών και Τυποποιημένα Έντυπα για Αιτήματα Μελών