Μητρώο Εταιρειών Μελετών

Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ/ΚΛΑΔΟΙ
1 C00025 Ν. Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΗΕ291320 ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
2 C00163 TRIPOD AGRONOMIC TOPOGRAPHIC ENGINEERING SERVICES LLC HE378725 ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
3 C00169 ILIS L.L.C. HE384255 ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
4 C00007 DEMETRIS KRENTOS ARCHITECTS L.L.C. HE224743 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
5 C00010 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΙΑ ΤΑΠΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε HE300321 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
6 C00020 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜ - ΛΟΙΖΑΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ321272 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
7 C00034 ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε ΗΕ164461 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
8 C00036 ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ328274 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
9 C00044 HSC - ARHITECTS L.L.C. HE330480 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
10 C00048 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ282699 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
11 C00064 MICHAEL COSMAS ARCHITECTURE L.L.C. HE338194 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
12 C00066 ZANETTOS ARCHITECTS L.L.C HE 287382 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
13 C00072 N.I.D. ARCHITECTURE L.L.C. HE340322 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
14 C00079 A M ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ ΗΕ 277885 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15 C00088 ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε. ΗΕ191504 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
16 C00090 MICHALIS PATSALOSAVIS ARCHITECTURE L.L.C. HE 348584 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
17 C00096 CONSTANTI ARCHITECTS ENA PROS EKATO  L.L.C. HE 342088 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
18 C00101 I & A ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ HE 350897 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19 C00101 I A ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ HE 350897 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
20 C00111 T.T. ARCHITECTS L.L.C. HE 356133 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ