Νεα και Ανακοινωση

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα-Μελέτη, Προκήρυξη, Επίβλεψη και Εκτέλεση Έργων και Διαβούλευση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την έκδοση Πολεοδομικών Αδειών – Αδειών Οικοδομής