Πειθαρχικό Συμβούλιο

Για την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του Επιμελητηρίου λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.), το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ως πρόεδρο του Συμβουλίου, και εννέα άλλα μέλη, από τα οποία έξι πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης.

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται ανά τριετία από το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου.

Η Ολομέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει εξουσία να εξετάζει είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελίας που υποβάλλεται σε αυτό, πειθαρχικές υποθέσεις, που σχετίζονται με επαγγελματικές δραστηριότητες των μελών του ΕΤΕΚ, και να τις παραπέμπει για εκδίκαση είτε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου είτε σε ένα από τα τρία τριμελή Κλιμάκια του ΠΣ. Οι αποφάσεις τόσο της Ολομέλειας του Συμβουλίου όσο και των Κλιμακίων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Τα Κλιμάκια του Π.Σ. συνεδριάζουν ανάλογα με τον αριθμό των υποθέσεων που εκδικάζουν. Κατά μέσο όρο συνεδριάζουν ανά 15νθήμερο. Αντίστοιχα, η ολομέλεια του Π.Σ. συνεδριάζει μια φορά σε μηνιαία βάση.

Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου 2017-2020

ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΑΡΧΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΚΟΥΛΟΥΚΟΣ ΠΑΡΙΣ
ΣΦΗΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΤΗΣ)

Η Ολομέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Στέλιος Αχνιώτης Πρόεδρος του Π.Σ.
Αλετράρης Γιώργος Μέλος του Π.Σ.
Δημητρίου Γιώργος Μέλος του Π.Σ.
Δράκου Κυπριανού Μαρίνα Μέλος του Π.Σ.
Νεάρχου Σωτήρης
Παντελή Φλώρος Μέλος του Π.Σ.
Πισσαρίδης Χρύσανθος Μέλος του Π.Σ.
Σκούλουκος Πάρις Μέλος του Π.Σ.
Σφήκας Ανδρέας Μέλος του Π.Σ.
Τσέλεπος Ανδρέας Μέλος του Π.Σ.

Περισσότερα σε σχέση με τους Κανονισμούς Δεοντολογίας