Θέσεις ΕργασίαςΖητείται Αρχιτέκτονας

Εταιρεία ζητά να προσλάβει Αρχιτέκτονα στη Λεμεσό. Επάγγελμα/ Κλάδος:Αρχιτεκτονική Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: • Κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος Αρχιτεκτονικής• Ελάχιστη εμπειρία 2-3 ετών σε Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κύπρο (Σε περίπτωση λιγότερης εμπειρίας, θα ήταν προτιμότερο αν ο υπο...

Read More →