Υπηρεσία

Yπηρεσία ΕΤΕΚ

Το Επιμελητήριο διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο κεντρικών γραφείων στη Λευκωσία καθώς και γραφείο στην Πάφο και Υπηρεσία αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του. Ο Διευθυντής, που διορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή με την έγκριση του Γενικού Συμβουλίου, προΐσταται της Υπηρεσίας.

Η διάρθρωση της Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου, οι όροι υπηρεσίας των μελών του προσωπικού, τα ωφελήματα αφυπηρέτησής τους καθώς και ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται με κανονισμούς.

Yπηρεσία ΕΤΕΚ

Διευθυντής Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως
Ανώτερος Επιστημονικός Λειτουργός Χρίστος Μαξούλης
Χρίστος Μαξούλης Ανώτερος Επιστημονικός Λειτουργός
Επιστημονικοί Λειτουργοί Χαράλαμπος Σταυρινού Μιχάλης Έλληνας Μυρτώ Βορεάκου
Γραμματειακοί Λειτουργοί Αντριάνα Μιλτιάδου Κεντούλα Αρχοντίδου
Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί Μαρία Γεωργιάδου (απόσπαση στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας) Αυγουστίνα Θεοφάνους Αίμιλη Ορφανίδου Ροδούλα Νικολάου Παντελίτσα Αλκιβιάδους
Λογιστικός Λειτουργός Χρυσόστομος Χρυσοστόμου
Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί Μαρία Αθανασιάδου Χριστιάνα Κωνσταντίνου
Λογιστικός Λειτουργός Χρυσόστομος Χρυσοστόμου
Τηλεφωνήτρια Σάββια Λεωνίδου
Γραφείο Πάφου Άνθη Καυκαρίδη

Τα μέλη της Υπηρεσίας κατανέμονται στα ακόλουθα τμήματα:

Επιστημονικά και Επαγγελματικά Θέματα: 22877644 CYPRUS@ETEK.ORG.CY
Τμήμα Εγγραφών: 22877539 (Αυγουστίνα Θεοφάνους) 22877725 (Μαρία Αθανασιάδου) avgoustina@etek.org.cy
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών ΕΤΕΚ: 22877667 (Χριστιάνα Κωνσταντίνου) email: christiana@etek.org.cy
Λογιστήριο: 22877548 (Χρυσόστομος Χρυσοστόμου) 22877638 (Ροδούλα Νικολάου) chrysostomos@etek.org.cy
Ταμείο: 22877639 (Αίμιλη Ορφανίδου) emilyo@etek.org.cy
Τμήμα Αρχείου: 22877637 (Κεντούλα Αρχοντίδου)ς cyprus@etek.org.cy
Υποστήριξη Κέντρου Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΕΜΕΔ): 22877636 (Μαρία Ελευθερίου) m.eleftheriou@etek.org.cy
Υποστήριξη Πειθαρχικού Συμβουλίου: 22877542 michalis@etek.org.cy
Έκδοση Έγγραφων Βεβαιώσεων: 22877639 (Αίμιλη Ορφανίδου) emilyo@etek.org.cy
Γραφείο Προέδρου - Διεύθυνση: 22877647 (Αντριάνα Μιλτιάδου) 22877726 (Παντελίτσα Αλκιβιάδους) andriana@etek.org.cy pantelitsa@etek.org.cy
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22877644 (Σάββια Λεωνίδου)
Γραφείο Πάφου: 26912814 (Άνθη Καυκαρίδη)